Etnologiska föreningen i Västsverige

Etnologiska föreningen i Västsverige

Etnologiska föreningen

Etnologiska föreningen är en självständig, ideell förening. Tanken med föreningen är att utveckla det som idag kallas universitetets tredje uppgift, nämligen att nå ut med forskningsresultaten till en bredare allmänhet. www.etnologiskaforeningen.se/

2011 Föredrag på DAG

Äldre programpunkterPosted by Etnolog Sun, February 12, 2012 15:59:04

Välkommen på föredrag!

Tisdag 3/5 på dialekt-, ortnamns och- folkminnesarkivet (Vallgatan 22).

Välkommen att mingla från 17.00, vi bjuder på lite tilltugg, föredraget börjar ca 18.00.

Johan Fredrik Höckert: en resa och en målning

Höckert företog en resa norrut i landet 1850. Hem från resan hade han med sig skisser som resulterade i flera målningar som Scen från Lappmarken, Interiör av en fiskarstuga i Lappland, Brudfärd på Hornavan, Begravning i Lappland och Gudstjänst i Lövmokks fjällkapell.

Föredraget kommer att röra Gudstjänst i Lövmokks fjällkapell. Målning gavs i samtida press epitet som mästerverk och storslagen. Det var med den tavlan han fick sitt genombrott. Han erhöll en guldmedalj och tavlan köptes av kejsaren Napoleon den III.

Varför hyllades målningen? Vad kan målningens narrativ berätta om synen på samerna?

Lennart Pettersson är verksam som lektor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet och har ägnat sig åt forskning rörande bland annat konstnärligt föreningsväsende och visualisering av det nordliga rummet.