Etnologiska föreningen i Västsverige

Etnologiska föreningen i Västsverige

Etnologiska föreningen

Etnologiska föreningen är en självständig, ideell förening. Tanken med föreningen är att utveckla det som idag kallas universitetets tredje uppgift, nämligen att nå ut med forskningsresultaten till en bredare allmänhet. www.etnologiskaforeningen.se/

Årsmöte

ProgramPosted by Etnolog Sun, February 12, 2012 20:29:23

Årsmöte är planerat till torsdagen den 1 mars 2012 kl 16.00.

För mer infomation: info@etnologiskaforeningen.se