Etnologiska föreningen i Västsverige

Etnologiska föreningen i Västsverige

Etnologiska föreningen

Etnologiska föreningen är en självständig, ideell förening. Tanken med föreningen är att utveckla det som idag kallas universitetets tredje uppgift, nämligen att nå ut med forskningsresultaten till en bredare allmänhet. www.etnologiskaforeningen.se/

2009 Björn Ohlsson

Äldre programpunkterPosted by Etnolog Sun, February 12, 2012 15:02:12

20/1 2009

På fredag disputerar Björn Ohlsson på avhandlingen Vi som stannade på Volvo - En etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner. Disputationen äger rum i Universitetets huvudbyggnad, Vasaplatsen, sal 10. Kl 13.00 börjar det.


Avhandlingen skildrar sexton äldre arbetares arbetsliv på Volvo Torslandaverken i Göteborg. De ser tillbaka på de decennier som gått och beskriver hur de har upplevt olika händelser och förändringar, som införande av lean production, automatiseringar av arbetsuppgifter och att Ford tog över ägandet. Det talas allt mer om att vi måste arbeta högre upp i åldrarna om vi skall kunna klara välfärden i framtiden. Frågan är om det är möjligt – och om det är önskvärt – att arbeta till 65 år eller längre, för människor som har haft ett långt och fysiskt krävande arbetsliv. Studiens syfte är att undersöka hur arbetet och åldrandet har påverkat arbetarna och deras framtida möjligheter i arbetslivet, samt vilken betydelse klasstillhörighet, kön och etnicitet har haft för erfarenheterna och inflytandet på arbetsplatsen. Genom att närgånget återge arbetarnas upplevelser och åsikter vill studien skapa förståelse för hur deras erfarenheter har bidragit till att de tycker, tänker och handlar på det sätt de gör idag.


Boken är en skildring av hur en arbetarkultur har formats på en industriarbetsplats i slutet av 1900-talet. Den ger oss också en bild av hur industriarbetet och arbetslivet i stort har förändrats i Sverige under de senaste decennierna. En ökad förståelse för människors vardag och arbetsförhållanden kan förhoppningsvis ge bättre förutsättningar att skapa ett mer hållbart arbetsliv, både för dem som arbetar och för samhället i stort. Varför arbetar vi – egentligen?